ሓላዊ’ታ ወርቃዊት ገረብ፡ ምዕራፍ መበል 26፡ ገነት ደሊና Daniel Tesfai

ምዕራፍ መበል 26 ገነት ደሊና … እቲ መዋእለ ቡርጅዋ ብቀዋሚ ዘይርግኣትን ተቓዉሞታትን ዝልለ ክኸውንዩ። ኵሎም’ቶም ዝሰረቱን ዝጸንዑን ዝምድናታትን ኣተሓሳስባታትን ኣረኣእያታትን ክድምሰሱ’ዮም። ኵሉ’ቲ ቀዋምን ንቡርን ክሃፍፍ’ዩ። ኵሉ’ቲ ቅዱስ ክረክስ’ዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ደቂ ሰባት፡ ንዅሉ መርገጽ መናብሮኦምን ሕድሕዳዊ ዝምድንኦምን ብንጹር ክመምዩ ክግደዱ’ዮም … ። ካርል ማርክስ፡ ርእሰዴሳዊ ኣዋጅ ኣብ […]

Rate this:

ግጥሚ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?” ህየሳ ተስፊት ኣብራሃም

ግጥሚ ኣማረ ወልደስላሴ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?”   ሃያሲ ተስፊት ኣብረሃም     ግጥሚ፡ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?” እናኸንብባ እትህበኒ ስእሊን ምስሊን፡ ነቲ እጹብ ጽሓፊ ክንሱ ድርሰታቱ ግን፡ ብሰንኪ ምስኣን ባጀት ብዘይምሕታሙ ኣብ ሳንዱቑ ተዓምጺጾም ንዝነብሩ ኪነ ጥበበዊ ስርሓቱ ብምንጽብራቕ – በቲ ሓደ ሸነኽ ከርኢ እንከሎ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ፡ እቲ ጸሓፊ ኣብ […]

Rate this:

ድራማ፥ ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን፡ 2ይ ክፋል ብዓወት ገብረትንሳኤ

      “መሲልዎም”! መሲልዎም ዝብል ቃል ‘ኳ ንጌጋ መልሲ ‘ዩ ዘመልክት፣ ምኽኒት ከኣ ጭቡጥ መልሲ ኣይኮነን። ደሓር መመኽነይታ ከተናዲ ጸሓያ እተዕርብ ነብሲ፡ ከመይ ኢላ መኽኒት ክትስእን ኢልና ንጽበያ፧ ኩሉ እቲ ኣብ ጭቃ ኣበሳ ተሸሚሙ ሰባት ዘጋፍዕን ዘሰራጥን ዘሎ ርኹስ መንፈስ ‘ውን ‘ኳ፡ ንመዋጽኦኡ ዝኸውን ንባዕሉ ሓቅነቱ ዘይኣምነሉ […]

Rate this:

ብህይወቱ ከሎ ዝሞተ ገጣሚ፡ ብግርማይ ኣብርሃም

ብህይወቱ ከሎ ዝሞተ ገጣሚ፡   ብግርማይ ኣብርሃም     ነታ ተፈጥሮ ውጹእ ጻዕዳ በረድ ፈቐዶኡ ዛሕ ዘበለላ ከተማ፡ ጸሊም ዝኽንፉ ጸላም ጐልቢቡዋ ነበረ። ተቐማጦኣ ኸኣ ምቘት ከናድዩ ጐደናታት ኣጽሪሮም ነናብ ቤቶም ኣተዉ። ብሰሜን ዝመጽአ ንፋስ ኣብ ኣጸድ ንዝርከብ ኣቝጽልቲ ንዮው-ነጀው የብሎ። ኣብ ገማግም ናይዛ ከተማ ሓንቲ ብጽዕነት በረድ ክትወድቕ […]

Rate this:

ዘተ ስነ-ጥበብ፡ ኣብ መጽሓፍ እኩብ ዛንታ ‘ተረፍ’ ብኣኸደር ኣሕመዲን

— ዘተ ስነ-ጥበብ፡ ኣብ መጽሓፍ እኩብ ዛንታ ‘ተረፍ’ ብኣኸደር ኣሕመዲን —     ብ ግርማይ ኣብርሃም ብ14 ታሕሳስ 2017 ኣብ ክልተ ሰሙናዊ ሓንሳብ ዝካየድ ዘተ ስነ-ጥበብ፡ ንደራሲ ኣኽደር ኣሕመዲን ዓዲሙ ኣምስዩ። ንመጽሓፍ እኩብ ሓጺር ዛንታታት ‘ተረፍ’ ብኣኽደር ኣሕመዲን ዝተደርሰት ሒዙ ቀሪቡ። ንመድረኽ ዘተ ዝወረደት፡ 11 ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓቘፈት […]

Rate this: