ምእዙዝነትን ሕብረተ-ሰብን! ብ Awet Mengsteab

ምእዙዝነትን ሕብረተ-ሰብን ብ Awet Mengsteab ”እቲ ፍታሕ እምበኣር ሓደ እዩ። ኣተግባሪ ንምድራቕ ምንጪ ምድራቕ እዩ።” ንባህሪ ሕብረተ-ሰብ ኣመልክቱ ዝተገብረ ካልእ መጽናዕቲ ሒዘልኩም መጺአ ኣለኹ። ጀርመናውያን ስልጡናት ህዝቢ እዮም። ብሓደ ሂትለር ግን መራግእቲ ዘይብሉ ጌጋ ካብ ምፍጻም ዓዲ ኣይወዓሉን። ውልቀ-መለኽቲ ሸሓጢ መጎስ ኣለዎም። በዚ ሸሓጢ መጎስ ተሓጊዞም ብዙሓት ሰባት “ኣተግበርቲ እከያቶም” […]

Rate this:

“ቤተይ” እቲ ካልእ ደገፍ ንዓማጺ……! ብሽሻይ ገብረሃንስ  

                “ቤተይ”   እቲ ካልእ ደገፍ ንዓማጺን፡ ባጫ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን        ኣብ ኤርትራ ክውንነት ካብ ዝከሓድ ውሑድ ዓመታት ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ ሓቂ ካብ ዝከሓድ ውሑድ ግዜ ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ፡ ንቡር ህይወት ከመይ ከም ዝኾነ ካብ ዝርሳዕን ካብ ኣንደበት ናይ’ቲ ህዝቢ ካብ ዝስወርን […]

Rate this:

መሬት ትሕጃ ብዋጋ ሃገር ! ብዘካርያስ ገሪማ

                     መሬት ትሕጃ ብዋጋ ሃገር     ብዘካርያስ ገሪማ  ከመይ ዝመሰለ ዝደስከለ ኣእምሮን ዝሞተ ሕልናን ስለዘለኩም ኢኹም ንገዛእ መሬትኩም ብገንዘብኩም ካብ ጉሒላ ኽትገዝእዎ ዝተሰማማዕኩም፧ እቶም መስርሒ ቤት ዝኸውን ቦታ ኽወሃበኩም ነታ መሬታ ዝውረራ ዝነበረት ሃገር መሬት ኣኽፊልኩም ገንዘብ ከተለቅሕዋ ኽትብሉ […]

Rate this:

“መበል 24 ንጽበ ኣለና!” ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዛላምበሳ!

  “መበል 24 ንጽበ ኣለና!” ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዛላምበሳ!  10/2018  Shishay Gebrehans               ኣብ ኢዳ ዝርዝር ኣስማት 23 ኤርትራውያን ዝመዝገበት ወረቐት ሒዛ፡ መበል 24 ስደተኛ  ትጽበ ነይራ።       “ሓደኹም ምሳይ ምተመዝገበ፡ ግና ከይትፈላለዩ ምእንታን ካብ’ቲ ኣብ’ቲ ዘሎ ወዲ ወረቐት ውሰዱ’ሞ፡ ባዕልኹም ክትምዝግቡ ጀምሩ። ዕስራን ኣርባዕተን ምስ መላእኹም ንዕኡ ኢኹም […]

Rate this:

ጻውዒት ናብ ሰብ ገድሊ!    ብምሉኣለም ገረዝጊሄር

ጸዋዒት ናብ ሰብ ገድሊ!    ብምሉኣለም ገረዝጊሄር      ኣብዚ ናይ ቃልሲ ጸዋዒተይ፡ ምናልባት ሓይሊ ቃላት ተጠቒመ እንተሃልየ፡ ንዝኸፈልኩሞ ሃገራዊ ጅግንነትን ክብርታትን ንምግዕዛይ ዝዓለመ ከም ዘይኰነ፡ እንታይ ደኣ? ነቲ ዝኸፈልኩሞ ሃገራዊ ክብርን መስዋእትነትን ዘለኒ ፍቕርን ኣኽብሮትን ንምግላጽ ዝዓለመ፡ ውልቃዊ ሓሳበይ ምዃኑ ኣቐዲመ ብትሕትና ክሕብረኩም እፈቱ። ብኡ ኣቢለ ከኣ ኣብዚ ዝካየድ  ዘሎ […]

Rate this: