ማህደር ኑረነቢ፡ ብዓይኒ ኣንበብቲ

ሕቶታት ብዛዕባ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 1ይ ክፋል ሰሎሞን በርሀ ርእይቶ፥ “ማህደር ኑረነቢ” ታሪኽ ሓደ ዘመን ህዝብታት ዞባና ዛንታ ኣርባዕተ ወለዶታት ኣብ 400 ገጻት እተዘንቱ ኣብ ብዙሕ መጻሕፍቲ ታሪኽ ዝሰፈረ ጭብጥታት ብምውህሃድ፡ ታሪኽ ንምኩሕሓል ዝተደፍነ ወይ ክርሳዕ ዝተመርጸ ሓቅታት ዕርቃኑ ብምውጻእ ኣንባቢ ውድዓዊ ግንዛበን ኣናብባ ታሪኽን […]

Rate this:

ሽምኩም የለን ተ|ሚ ሃብቶም ሸሪፎ

                 ሽምኩም የለን   ትርጉም ብሃብቶም ሸሪፎ ካብ ሰማይ ሓደ ውሳነ ተመሓላሊፉ ” እዞም ደቂ’ዛ ሃገር ( ሃገርና ምኳና’ያ ) እሙናት ኣመንቲ’ዮም ፡ ስለዚ ቅድሚ ምጽኣተ- ዓለም ቀዲሞም ዓስቦም ክረኽቡ ግቡእ’ዩ” ዝብል ነበረ። ሓደ ሊቀ መላእኽቲ ፡ ኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ ካብ ሰማይ […]

Rate this:

ሞትን ሓወልትን ተ/ሚ ሃብቶም ሸሪፎ

               ሞትን ሓወልትን    ትርጉም ብሃብቶም ሸሪፎ ፕሮፌሰር ፡ ኣብ ውሽጢ ቤትጽሕፈቶም ናብዝን ናብትን ክብሉ ይርኣዩ። ሚዛኖም ንምሕላው ንኽሕግዞም ፡ ክልቲኡ የእዳዎም ብድሕሪ ዝባኖም ጥምር ኣበልዎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምሉእ መዋእል ስረሖም ኣጋጢምዎም ዘይፈልጥ ግድል ስለዘጋጠሞም’ዮም ጭንቀቶም ሰማይ ዝዓረገ። ክልተ ሰባት ፡ […]

Rate this:

ዕቋር ናፍቖት ሓጺር ዛንታ ብሽሻይ ገብረሃንስ

                   ዕቋር ናፍቖት    ሓጺር ዛንታ  ብሽሻይ ገብረሃንስ       ድምጺ ኣደኡ ካብ ዘይሰምዕ ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ረኺብወን ነይሩ’ዩ። እቲ ሽዑ ብዕላለንን ብምትብባዓንን ዘስተያኦ ማይ ክነቅጽ ስለ ዝተፈለጦ ድማ’ዩ ካብ’ቲ ጠሊ ዝመልኦ ቃላተን ክረዊ ዝተሃወኸ። እንተኾነ ክድውል ክሓስብ ከሎ ጥራይ ኣብ ኣእምሮኡ ሰለስተ  ሕቶታት […]

Rate this:

ቤት ትምህርቲ የሺቫ ዘይረኣየ፡ ብቤት ትምህርቲ ሸሪዓ ናይ ኣኽሪያ ይግረም!

ቤት ትምህርቲ የሺቫ ዘይረኣየ፡ ብቤት ትምህርቲ ሸሪዓ ናይ ኣኽሪያ ይግረም!   ኣብ እስራኤል ካብ ዘሕለፍኩዎ ሸውዓተ ናይ ስራሕ ናይ ስደት ዓመታት፡ እተን ዝበዝሓ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት፡ (ናይ ዳቲ) ብየሺቫ ዝጽዋዕ ቤት ትምህርቲ ሃይማኖት፡ (ብማይነየሽዋ ዝጽዋዕ ሆስፒታል ናይ ሃይማኖተኛታት) እየ ኣሕሊፈየን። ጽሬት እና ሰራሕኩ፡፡ ከመይ ከም ዝመሃሩ እናተዓዘብኩ፡፡ […]

Rate this: