ነዊሕ ግዜ እዩ፡ ግና ‘እምቢ’ ኣይንርስዕን ንብል ኣለና!

ነዊሕ ግዜ እዩ፡ ግና ‘እምቢ’ ኣይንርስዕን ንብል ኣለና!   መስከረም 2017 ዓወት መንግስትኣብ     ነዊሕ ግዜ እዩ። ብዘይ ጥርጥር ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ኣዝዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ቆልዓ ተወሊዱ፡ ብእግሩ ከይዱ፡ ኣፍ ኣጽርዩ፡ ፊደል ቆጺሩ፡ እንተወሓደ ማእከላይ ደረጃ ዝዛዝመሉ ግዜ እዩ። ብነብስናን ብኸባቢናን እንተረኢናዮ እኳ […]

Rate this:

“ደም ናይ ዶክተር ኣቢ እንተዘይተወሃብኩ” ቃል ኢትዮጲያዊት ጎርዞ!

             “ደም ናይ ዶክተር ኣቢ እንተዘይተወሃብኩ” ቃል ኢትዮጲያዊት ጎርዞ! ብበሪሁ ብርሃነ           ኣብ’ዚ ዝሓለፈ መዓልቲታት ሓደ ኣቓልቦ ዘይረኸበ ጎንጺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያዊት ጎርዞን ዶክተራት ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳን  ተኸሲቱ ነይሩ። እታ ጎርዞ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ’ቲ ንዶክተር ኣቢይ ንምቕታል ወይ ካብ ዕላማኡ ንምቅዋፍ ዝተፈንጀረ […]

Rate this:

ታሪኽ ክደጋገም ይነብር፡ ነቲ ዘይነበሮ ግን ሓድሽ ይመስሎ! ብርሃነ ገብረሂወት

ታሪኽ ክደጋገም ይነብር፡ ነቲ ዘይነበሮ ግን ሓድሽ ይመስሎ! ******************     ብዋዛ ዋዛ ዝሰኣንናያ ሰላም ብዋዛ ዋዛዶ ትመጽእ ኣላ ሓቀይ፧ ጽቡቕ እስከ ንበል፡ ጽቡቕ ክገብረልና። ዘይንሱ እንታይ ንደልይ። ግዳ ኣይንዛነ፡ ዕበጦ ዕበጦን ጉያ ጉያን ጽፉፍ ነገር ስለ ዘየምጽእ -ኣይንዛነ። ብሓደ ወገን፡ ጽቡቕ ኣቀባብላ ቀዪሕ ምንጻፍን ኣኽሊል ዕንባባን። ጽቡቕ […]

Rate this:

ጠንቅታት ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 – 2000 Yikealo Beyene

ጠንቅታት ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 – 2000 =============================== ብዙሓት ጸሓፍቲ ከም ዝጽሓፍዎ፡ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ደማዊ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 -2000 ኣብ 3 ከፋፊሎም የቕርብዎ – ምጣነ-ሃብታዊ (ቁጠባዊ)፡ ታሪኻውን ጉዳይ መሬትን። እዞም ጠንቅታት ንሓድሕዶም ዝተኣሳሰሩ ውን ይመስሉ። ብዝበለጸ ንምርዳእ በብሓደ ንርኣዮም። ታሪኻዊ፦ ——— Martin Plaut ከም ዝጸሓፎ፡ ህውሓትን […]

Rate this:

ሰብኣውነት፡ ዓለት ሕብርን ዕድመን ዘይፈሊ ስምዒት ውሑዳት ሰባት! ብ ተኽሊት ከሰተ

ሰብኣውነት፡ ዓለት ሕብርን ዕድመን ዘይፈሊ ስምዒት ውሑዳት ሰባት!  ብተኽሊት ከሰተ  ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለምና ኲናት ፡ ባህርያውን ሰብ ዝሰርሖን ሓደጋ፡ ስደትን ምፍንቓልን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን፡ ወዲ ሰብ ካብዞም ሓደጋታት ንምህዳም ዘይፈልጦም በረኻታትን፡ ባሕርታትን ጥሒሱ መዕቆቢ ኣብ ዝረኽበለን ሃገራት ክኣቱ ይረአ።      ነዚ ኣሻቃሊ ጉዑዞን ፍልቀትን ብክልተ ዓይኒ ዝረኣየሉ […]

Rate this: