“ቻው ተኸስቲኖ ወዲ-ባጽዕ — ውቃበን ሓወልትን ከተማ ባጽዕ!” ኣማን ተኸስተ ካብ ኢማራት ዓረብ

“ቻው ተኸስቲኖ ወዲ-ባጽዕ — ውቃበን ሓወልትን ከተማ ባጽዕ!”  ኣማን ተኸስተ ካብ ኢማራት ዓረብ ነዚ ጽሑፍ ካብ መጀመርታኡ ንምንባብ ኣብ’ዚ መርበብ ክትጥውቑ ትኽእሉ ኣብ’ዚ ዛራ ጥበባት ዝብል መርበብ ጠውቑ    ድሕሪ ዕረፍትኻ፡ ኣምዑት ውሽጠይ ብዀንቱነት ህይወት ቅሒሩ እንከሎ፡ ከመይ ኢለ ንብዓት ከንጥብ?! እቲ ጒሁር ኲራይ ናብ ንብዓት ደገ ኣይተቐየረን፣ ብውሽጢ […]

Rate this:

   ሕምባበ ለውጢ ኢትዮጵያ፡          ንድፍኢት ‘‘መዝሙር ሰላም” ምስ ኤርትራ ኣንገሶም ኢሳቕ

                               ሕምባበ ለውጢ ኢትዮጵያ፡                       ንድፍኢት ‘‘መዝሙር ሰላም” ምስ ኤርትራ              መርገጽየይ ንጭርሖ ‘‘መዝሙር ሰላም” ኤርትራን ኢትዮጵያን                 […]

Rate this:

መጽሓፍ፡ Things Fall Apart፡ ብሱል ኣእምሮ መንእሰይ ዝሃነጻ ጸላዊት መጽሓፍ፡ ብግርማይ ኣብርሃም

Things Fall Apart (ቲንግስ ፎል ኣፓርት)፡ ብሱል ኣእምሮ መንእሰይ ዝሃነጻ ጸላዊት መጽሓፍ   ብጋዜጠኛ ግርማይ ኣብርሃም መእተዊ ኣብ 1958 ወዲ 28 ዓመት ዝነበረ መንእሰይ ቺኑዋ ኣቸበ፡ ነዛ ሕጂ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 12 ሚልዮን ቅዳሓት ዝሸጠትን ብልዕሊ 50 ቋንቋታት እተተጐመትን መጽሓፍ ‘ቲንግስ ፎል ኣፓርት’ (Things Fall Apart) ከሕትማ ከሎ፡ ክሳብ […]

Rate this:

ሓላዊ’ታ ወርቃዊት ገረብ፡ ምዕራፍ መበል 26፡ ገነት ደሊና Daniel Tesfai

ምዕራፍ መበል 26 ገነት ደሊና … እቲ መዋእለ ቡርጅዋ ብቀዋሚ ዘይርግኣትን ተቓዉሞታትን ዝልለ ክኸውንዩ። ኵሎም’ቶም ዝሰረቱን ዝጸንዑን ዝምድናታትን ኣተሓሳስባታትን ኣረኣእያታትን ክድምሰሱ’ዮም። ኵሉ’ቲ ቀዋምን ንቡርን ክሃፍፍ’ዩ። ኵሉ’ቲ ቅዱስ ክረክስ’ዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ደቂ ሰባት፡ ንዅሉ መርገጽ መናብሮኦምን ሕድሕዳዊ ዝምድንኦምን ብንጹር ክመምዩ ክግደዱ’ዮም … ። ካርል ማርክስ፡ ርእሰዴሳዊ ኣዋጅ ኣብ […]

Rate this:

ግጥሚ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?” ህየሳ ተስፊት ኣብራሃም

ግጥሚ ኣማረ ወልደስላሴ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?”   ሃያሲ ተስፊት ኣብረሃም     ግጥሚ፡ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?” እናኸንብባ እትህበኒ ስእሊን ምስሊን፡ ነቲ እጹብ ጽሓፊ ክንሱ ድርሰታቱ ግን፡ ብሰንኪ ምስኣን ባጀት ብዘይምሕታሙ ኣብ ሳንዱቑ ተዓምጺጾም ንዝነብሩ ኪነ ጥበበዊ ስርሓቱ ብምንጽብራቕ – በቲ ሓደ ሸነኽ ከርኢ እንከሎ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ፡ እቲ ጸሓፊ ኣብ […]

Rate this: