“ይቕሬታ” እንተበሎምስ እንታይ ምጎደሎ? ብሽሻይ ገብረሃንስ

“ይቕሬታ” እንተበሎምስ እንታይ ምጎደሎ? ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት (ደለይቲ ፍትሒ) ሓደ ጋሻ ኣአንጊዶም ውዒሎም-ኣብ ተል ኣቪቭ። ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ (ኣባል መድረኽ) ምስ ገለ ኤርትራውያን ብምዃን ዝወደብዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ዋላ’ኳ እቲ መአከቢ ዕላማ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታትን ምጥራዝ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ንምዝታይ እንተነበረ፣ እቲ ንነዊሕ ሰዓታት […]

Rate this:

ዝብሎ ኣሎኒ፡ ብርዐይ ሃቡኒ! ብሽሻይ ገብረሃንስ

                                                    ዝብሎ ኣሎኒ፡ ብርዐይ ሃቡኒ! ናብ “ኣምበሳደር” ብመስዋእቲን ስንክልናን ኤርትራውያን፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝወጽአት ሃገር እናሃለወትኒ፡፡ ብሰንኪኻን ብሰንክ’ቲ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዘሎ […]

Rate this:

“እዚ’ውን ክሓልፍ’ዩ!” ……. ብሽሻይ ገብረሃንስ

“እዚ’ውን ክሓልፍ’ዩ!” …….እንታይ ሒዙ፡ እንታይ ገዲፉ? ከም ኣርእስቲ ገሊጸያ ዘለኹ ሓረግ፡ ነተን ብድሕሪ’ታ ዝሰዓባ ክልተ ሕቶታትን ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነትን ኽፍትሽ ደሪኻትኒ፡፡ ብዛዕባኣ ደጋጊመ ክሓስብን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ከንብቦን ምስ ጀመርኩ ድማ፡ እዞም ኣብ ታሕቲ ገሊጸዮም ዘለኹ፡ ትርጉማት፡ መረዳእታታት፡ እምነታት፡ ግምታትን ክውንነትን ገሊኦም ተተፈቲሎም ገለ ድማ […]

Rate this:

ስልጣን፣ ሓይሊ፣ ምልኪ፣ ጭቈና……ወዘተረፈ ብቦኹረ ገብረየሱስ

                ስልጣን፣ ሓይሊ፣ ምልኪ፣ ጭቈና……ወዘተረፈ              ቦኽረ ገብረየሱስ      ስልጣን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትጐናጸፎ ወይ ክወሃበካ ይኽእል። ስልጣንን ሓይልን ድማ መኻይዲ እዮም። ንስልጣንን ሓይልን ኣልዚባ ክትኣስር ተኽእል ገመድ-ፎሮ ግን ኣላ። ፈረንጂ ‘ዊዝደም’ ይብሉዋ። ናብ ትግርኛ እንክትመጽእ ብጥበብ/ብልሒ […]

Rate this:

ሕመቕ ዘንቀሎ ድጕዓ ብቴድሮስ ኣብረሃም

 ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ መንበር ኣውቶብስ ኣጕሲጠዮ። እቲ ኣብ’ቲ መንበር ብኾፉ ዝሕርንኽ ዝነበረ መንእሰይ፡ ሰንቢዱ ተበራቢሩ ክሳዱ ጠውዩ ጠሚቱኒ። ኣነ’ውን ሽዑ ምስኡ ሰንቢደ ተበራቢረ። እቲ መንእሰይ፡ እቲ ዘጋጠመ ሕልሚ ግዲ ኰይኑ ተሰሚዕዎ፡ ናብ ድቃሱ ተመሊሱ። ኣነ ግን ኣብ ህልም ዝበለ ሓሳብ መሊሰ ጋሊበ፣ ኣብ ጕዕዞ ኣውቶቡስ ወትሩ ብሓሳብ ጭልጥ ምስበልኩ’የ። መንቀሊ […]

Rate this: