“እቶም ብጸልማት ዝተሰርቁ እስራኤላውያን ናጽላታት!”

“እቶም ብጸልማት ዝተሰርቁ እስራኤላውያን ህጻናት!”                                          ሃገር ንምምስራትዶ፡ ዓሌት ንምጽናት?     እዚ ብኸፊል ተርጒመ ዘቕርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ (ንምሉእ ንባብ ኣብ’ቲ መርበብ ሓበረታ ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም) ሓደ እዋን […]

Rate this:

“ኢትዮጵያ” ንጽል ደርፊ ቴዲ ኣፍሮ፡ ብኣጠማምታይ!

      ጽልዋ ስነጥበብ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ነብሲ ወከፍ ውልቀሰብ፡ ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ መባኣታዊ መረዳኣታን ፍልጠትን ካብ ዝኸውን ውሑድ ግዜ ኣይሓለፈን። ብጽሑፍ ኮነ ብስእሊ፡ ብሙዚቃ ኮነ ብቅርጻ፡ ብግጥሚ ኮነ ብደርፊ፡ ኣዝዮም ብዙሓት ውልቀሰባት ተተጸልዮም፡ ተተመሲጦምን ተደኒቖምን ናብ ጽሕፈት፡ ናብ ስእሊ፡ ናብ ሙዚቃ፡ ናብ ቅርጻ፡ […]

Rate this:

ብፍርሒ ዝተዃነየ መናድቕ፡ ኣየጽልል ኣየምውቕ!

(እናዓተበ ስለ ዝኸይድ፡ ጀሚርካ ኣይተቋርጽ፡ ወይ ብኸብዱ ጀምሮ) ዓቕልና ዘጽብቡልና ምብዛሖም እንታይ ሽንኑ፧ ምጾታት ኣብ በይንና ዶ ደሪሱ፧ ንበይንና ዲና ኣብ ዓለም ዘለና፧ ከምቲ ምስላና፡ ‘ላም ፍርቂ ጐድና ኣይትሰብሕን’ያ’ ዝብሎ፡ እዛ ብሓባር ረጊጽናያ ዘለና ዓርሞሸሽ ደንጐላ፡ ወይ ብሓባር ሒዛትና እያ ክትግልበጥ ወይ ድማ ከምዚ ብሓባር ሓዚላትና ዘላ ሓዚላትና […]

Rate this:

ኣግኣዝያውነት፡ ምእንቲ ኤርትራ ንዝተሰውኡ እናኽበርካ፡ ንኤርትራ ምድምሳስን ምኽሓድን ዝዓለመ!

ኣግኣዝያውነት፡ ምእንቲ ኤርትራ ንዝተሰውኡ እናኽበርካ፡ ንኤርትራ ምድምሳስን ምኽሓድን ዝዓለመ! ነቶም ንሓንቲ ኤርትራ ኢሎም ዝተሰውኡ እናኽበርካን እናሞጎስካን፡ ነታ ዝተሰዉኡላ ሃገር ምድምሳስን ምኽሓድን፡ እቲ ካልእ ምኽሓድን ምጥላምን ስዉኣትና’ዶ ኣይኮነን? ካብ ዝብል ሕቶ ተበገሲ፡ ነዚ ነዊሕን ዓቕሊ ዝሓትትት ዓንቀጽ ከዳሉ ነቒለ ኣለኹ። እቶም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰውኡ ሓርበኛታት፡ ነታ […]

Rate this:

ተስፋጽዮን ንመን ይሰብኽ ይፈልጥ እዩ! (ፖለቲካ ከም ጸወታ ሌጎ)

Ermias FKadu ተስፋጽዮን   ንመን  ይሰብኽ ይፈልጥ እዩ። (ፖለቲካ ከም  ጸወታ ሌጎ) ሓደ ግዜ ኣብ facebook ዘወር እናበልኩ video ዝተሰነየት ብዛዕባ ኣጋእዝያንን ምስልምናን ዝዛረብ ብርሕ ዝበለ ሰብኣይ ውቱፍ በለኒ ኣሞ። ” እንታይ ጹሉሉ እዩ እዚ ብምባል ሕልፍ ብልኩዎ”ዲሒሩ ብዙሕ ሰብ ተስፋጽዮን፡ ኣጋእዚ ክብል ሰሚዐ፡ ኣብ ገጻት facebook ውን […]

Rate this: