ርዝነት ስቓይ ሮዚና!

ከመይ ከም ዝጅምሮ  ኣይፈለጥኩን። ብምንታይ ከም ዝውድኦ’ውን።  እቲ ምንታይ ጌና ዘይተወደአ  ህሉው ስቓይ ስለ ዝኾነ።  ዛንታ ኣይኮነን።  ሓደ ግዜ ዝተፈጸመ። ትንብት’ውን ኣይኮነን።  ከይፍጸም ዘፍርህ።  ዝኾነ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይኒና  ኣብ ቅድሚ እዝንና ኣብ ነብሲና ዝኾነ ፍጻመ። እዚ ጽሑፍ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ተፈጸመ። ጽሑፍ ተፈጺሙ ኢልካስ ፈዚዝካ ጠጠው። […]

Rate this:

ሓወልቲ ፑሽኪን ድዩ’ዚ!? ሓወልቲ (ባርያ)ኸ!?

ቅንያቱ ቅንያት ዝኽሪ። ቅንያት ኣስተንትኖ ፣ ቅንያት ምፍታሽ ሕልና ብፍላይ ንዓይ ከማኹም። በቲ ካልእ ድማ ቅንያት ህድማ ኮይኑኒ። ቃል ምስ ኣዕበርካ ተካይዶ ህድማ። ብፍሉይ ኪዝከሩ ዝነበሮም ግና ዘይተዘከሩ ዜጋታት ኤርትራ ከም ዘለዉ ዘኪረ። እዚኣቶም ኣብ ስነጥበባዊ ዓለም ኤርትራ ምስ እንፍትሽ ወይ እንድህስስ ዕዙዝ ተራ ዝነበሮምን ዘለዎምን እዮም። ዋላ’ኳ […]

Rate this:

ዘዕበናዮም ነኣሽቱ ዲክታቶራት ሽሻይ ገብረሃንስ

    መልክዕ ኣነባብራና ንሓደ ካብ ስድራቤትና ብፍላይ ንኣቦ ወይ ድማ ንዓቢ ሓው ሳሕቲ ድማ ንሓፍቲ ክትምእዘዝ ብዝብሉኻን ዝሓስቡልካን ኪትከይድ ዝድርኽ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ በቲ ዝዓበናሉ መለክዕን ኣመለኻኽታን ኣወንታዊ ኮይኑ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና’ውን ይቕበሎ። ብገለ ምኽንያታት ነቲ ካብ ኣቦ ወይ ዓቢ ሓው ዝመጸ ትእዛዝ ኮነ መምርሒ እንተጥሒስካን ኣብያ […]

Rate this:

ዝኽሪታት መድሃኔ ዓርከይ፡ ግዳይ isis ኣብ ሊብያ፡ ብበሪሁ ብርሃነ

   ድርኺት ናይ’ዚ ስዒቡ ዝቐርብ ዛንታ እቲ ኣብ ሊብያ ብዘስካሕክሕ ተግባር ዝተኻየደ ቅትለጥ’ዩ። ኣብ’ቲ ብኣኽራሪ ጉጅለ ዳዕሽ ዝተኻየደ ቅትለት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን፡ ልክዕ ከምዛ ነብሰይ ዘፍቅሮ ዓርከይ፡ በቶም ግብረሸበራውያን ጉጅለ ዳዕሽ ትንፋሱ ክትሓልፍ ብዓይነይ ስለ ዝረኣኹዎ ድማ’የ፡፡ ኣብ እስራኤል ምሳይ ክሳብ ዝነበረሉ ግዝያት ንዝነበርና ህይወትን ዕርክነትን ከካፍለኩም ዝብገስ ዘለኹ። […]

Rate this:

ንምንታይ እጽሕፍ፣ ብኸመይከ? በየነ ሃይለ

    ነዚ ሕቶ ንሰብ ዘይኰነስ ንነብሰይ ኢለ’የ ክቃለሶ ክፍትን። እቶም ነዚ ክጽሕፍ ዝሓተቱኒ ሰባት፣ ንኣንበብቲ መጽሔቶም ዘርዊ ጽሑፍ ክረኽቡ ብውሽጢ ልቦም ስለዝምነዩ፣ የንውሓልና’ዶ ይሕጽረልና! የመቅሮ’ዶ የምጽጾ! ሸውሃት ኣንበብትና የጕድም’ዶ የብልሕ እንዳበሉ እንተ ተሻቐሉ ኣየኽፍኣሎምን። ኩሉ ቀራብ መጽሔት ድቃስ ዝስእነሉ ንቡር ስክፍታ እዩ። እቶም ኣውሃሃድቲ መጽሔት ተስፋ ብዘይቀብጽ […]

Rate this: