ሓጺር ዛንታ ኢድ ሸናሒት!!

            ኢድ ሸናሒት!!                     ብኣማኑኤል ገብረሂወት     እቲ ሓሓሊፉ ዝስማዕ ድምጺ ፈኮስቲ ብረታትን ሂምታ ፈንጂን ካብ ከበሮ ኣእዛና እንዳሃስሰ ከደ።ነቲ ንልዕሊ ዓመትን መንፈቅን ዝተቐመጠትሉ፣ ድፋዓት ልጋትን ምክምስን ብዘይ ድልየታ ብትእዛዝ ሓዲጋቶ ንክፍልታት ብርጌድ ትቅየር ብምንባራ መንፈሳ ኣይተራጋገአን። […]

Rate this:

ንሕናን ፍርሕናን ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

                <ዝበረቐ ጸሓይና ዝነገሰ ንጉስና>   እዛ ሎሚ ኤርትራ ኢልና ንጽውዓ ሃገርን ህዝባን ካብ ነዊሕ ዘበናት ኣትሒዙ፡ ብፍላይ እቲ ቀይሕ ባሕራዊ ገማግማን ክፋላት ከበሳን መታሕትን ካብ ሓደ ባዕዳዊ ገዛኢ ናብ’ቲ ካልእ እንዳተቈላለበት ክትመጽእ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ገለ ካብ ኣካላ መረብ ምላሽ ተባሂሉ […]

Rate this:

ማይ ጸብሪ፣ መወዳእታ ስደት

  ስደት ዘሕረሮ ቆጽልና          መዓስከር ማይ ዓይኒ ካብ ዝኣቱ ሰሙን ኣይገበርኩን  ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ኪዕዘብ ስለ ዝቐነኹ ግና ኣዋርሕ ዘሕለፍኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ኩሉ ነገር ሓዲሽ’ዩ።  እቲ ነዊሕ መዋእል ዘቑጸረ መረት፣ ኣብ ሽዑ በጺሑ ሓዲሽ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ብሓቂ’ውን ንዓይ ሓድሽ እዩ ነይሩ። ንመሬትና ይመስል ፣ እቲ […]

Rate this:

ርዝነት ስቓይ ሮዚና!

ከመይ ከም ዝጅምሮ  ኣይፈለጥኩን። ብምንታይ ከም ዝውድኦ’ውን።  እቲ ምንታይ ጌና ዘይተወደአ  ህሉው ስቓይ ስለ ዝኾነ።  ዛንታ ኣይኮነን።  ሓደ ግዜ ዝተፈጸመ። ትንብት’ውን ኣይኮነን።  ከይፍጸም ዘፍርህ።  ዝኾነ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይኒና  ኣብ ቅድሚ እዝንና ኣብ ነብሲና ዝኾነ ፍጻመ። እዚ ጽሑፍ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ተፈጸመ። ጽሑፍ ተፈጺሙ ኢልካስ ፈዚዝካ ጠጠው። […]

Rate this:

ሓወልቲ ፑሽኪን ድዩ’ዚ!? ሓወልቲ (ባርያ)ኸ!?

ቅንያቱ ቅንያት ዝኽሪ። ቅንያት ኣስተንትኖ ፣ ቅንያት ምፍታሽ ሕልና ብፍላይ ንዓይ ከማኹም። በቲ ካልእ ድማ ቅንያት ህድማ ኮይኑኒ። ቃል ምስ ኣዕበርካ ተካይዶ ህድማ። ብፍሉይ ኪዝከሩ ዝነበሮም ግና ዘይተዘከሩ ዜጋታት ኤርትራ ከም ዘለዉ ዘኪረ። እዚኣቶም ኣብ ስነጥበባዊ ዓለም ኤርትራ ምስ እንፍትሽ ወይ እንድህስስ ዕዙዝ ተራ ዝነበሮምን ዘለዎምን እዮም። ዋላ’ኳ […]

Rate this: