ብዛዕባ ሜላታት ሰደት ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

ብዛዕባ ሜላታት ሰደት እቲ ኣግኣዚናን ሓላዪናን ዓቢዪ ሓው ኢሳያስ ኣፈጨርቂ በቶም ኣብ ፈቐዶ ምድረ በዳን ባሕርን ዝጠፍኡ ዘሎዉ መንእሰያት ተስቈርቍሩ ‘ሜላታት ዕዉት ስደት’ ዝሰየሞ መጽሓፈ መምርሒ ጉዕዞ ስደት ደሪሱ ኣሎ። እቲ መጽሓፍ ቅድሚ ምዝርግሑ ከንብቦ ዕድል ስለዝረኸብኩ ነቶም ክትስደዱ ትሓስቡን ኣብ ጉዕዞ ስደት እትርከቡን መንእሰያት ሃገረይ ጠቓሚ እዩ […]

Rate this:

ሓጺር ዛንታ ኢድ ሸናሒት!!

            ኢድ ሸናሒት!!                     ብኣማኑኤል ገብረሂወት     እቲ ሓሓሊፉ ዝስማዕ ድምጺ ፈኮስቲ ብረታትን ሂምታ ፈንጂን ካብ ከበሮ ኣእዛና እንዳሃስሰ ከደ።ነቲ ንልዕሊ ዓመትን መንፈቅን ዝተቐመጠትሉ፣ ድፋዓት ልጋትን ምክምስን ብዘይ ድልየታ ብትእዛዝ ሓዲጋቶ ንክፍልታት ብርጌድ ትቅየር ብምንባራ መንፈሳ ኣይተራጋገአን። […]

Rate this:

ንሕናን ፍርሕናን ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

                <ዝበረቐ ጸሓይና ዝነገሰ ንጉስና>   እዛ ሎሚ ኤርትራ ኢልና ንጽውዓ ሃገርን ህዝባን ካብ ነዊሕ ዘበናት ኣትሒዙ፡ ብፍላይ እቲ ቀይሕ ባሕራዊ ገማግማን ክፋላት ከበሳን መታሕትን ካብ ሓደ ባዕዳዊ ገዛኢ ናብ’ቲ ካልእ እንዳተቈላለበት ክትመጽእ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ገለ ካብ ኣካላ መረብ ምላሽ ተባሂሉ […]

Rate this:

ማይ ጸብሪ፣ መወዳእታ ስደት

  ስደት ዘሕረሮ ቆጽልና          መዓስከር ማይ ዓይኒ ካብ ዝኣቱ ሰሙን ኣይገበርኩን  ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ኪዕዘብ ስለ ዝቐነኹ ግና ኣዋርሕ ዘሕለፍኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ኩሉ ነገር ሓዲሽ’ዩ።  እቲ ነዊሕ መዋእል ዘቑጸረ መረት፣ ኣብ ሽዑ በጺሑ ሓዲሽ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ብሓቂ’ውን ንዓይ ሓድሽ እዩ ነይሩ። ንመሬትና ይመስል ፣ እቲ […]

Rate this:

ርዝነት ስቓይ ሮዚና!

ከመይ ከም ዝጅምሮ  ኣይፈለጥኩን። ብምንታይ ከም ዝውድኦ’ውን።  እቲ ምንታይ ጌና ዘይተወደአ  ህሉው ስቓይ ስለ ዝኾነ።  ዛንታ ኣይኮነን።  ሓደ ግዜ ዝተፈጸመ። ትንብት’ውን ኣይኮነን።  ከይፍጸም ዘፍርህ።  ዝኾነ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይኒና  ኣብ ቅድሚ እዝንና ኣብ ነብሲና ዝኾነ ፍጻመ። እዚ ጽሑፍ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ተፈጸመ። ጽሑፍ ተፈጺሙ ኢልካስ ፈዚዝካ ጠጠው። […]

Rate this: