ሰብ ናብ ኣራዊት እንክልወጥ ብታደሰ ኪዳነ

ብዙሕ ናብ ፈይስ-ቡክ (face book) ዝመላለስ ሰብ ኣይኮንኩን። ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ኣብ ኢመይል ዝተጻሕፉለይ መልእኽትታት ክገናጽል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ናብ ፈይስ-ቡክ ኣትየ ክርኢ ጀመርኩ። ኣብ መንጎ ድማ ሓንቲ ንኣእምሮይ ዝሰረቐት ሓጻር ፍጻሜ ተዓዘብኩ። ሓንቲ፡ ዓባያ፡ (ጀለብያ) ዝመስል ጸሊም ክዳን ዝተኸድነት ጎርዞ ጓል ኢያ። ኣብ መዓንጣኣ ቅናት ዝመስል ኣብ […]

Rate this:

ኣውሮጳ ወይ ሞት! ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

ኣውሮጳ ወይ ሞት!      ብ1974ዓም፡ ኣብ‘ቲ ሃይለስላሴ ወዲቑ ደርግ ናብ ስልጣን ዝደየበሉ እዋናት‘ዩ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ለግሃር ኣውቶቡስ ተሰቒለ ንስድስት ኪሎ ገጸይ እጓዓዝ ነበርኩ። ኣብ‘ታ ኣውቶቡስ ሓንቲ ነፍሰጾር ቍንንቲ ኤርትራዊት መቐመጢ ሲኢና ኣብ ጎኒ ኣጣጦሖም ዝተቐመጡ ክልተ መንእሰያት ዓንዲ ማእከል ሒዛ ንይማነ ጸጋም እንዳተሰሰወት ተጸጊማ ቈይማ […]

Rate this: