ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 5ይ ክፋል

ሓጸርቲ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 5ይ ክፋል ኣማኑኤል በርሀ ርእይቶ፥ ናይ ሚእቲ ዓመት ታሪኽ፡ ኣብ ሓደ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ” ጠርኒፉ ክጽሕፎ ምኽኣሉን እቲ ዝተኸተሎ ቅዲ ኣጸሓሕፋን ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ። እታ መጽሓፍ ሓንሳእ ምስ ጀመርካያ ክትውድኣ ምዃንካ ኣቐዲምካ ኢኻ ትፈልጥ፤ እዚ ድማ ምልከት ናይ’ቲ […]

Rate this:

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ ሓይሊ ሕያውነት ኣብ ውሽጢ ልበይ ምስ ተዘርአ ነቲ ሰዊት ስርናይ ዓጺደ፣ ኣርኒበን ኣሲረን ንዝጠመዮም ክህቦም’የ፡፡ ነብሰይ ተኽሊ ወይኒ ምስ ኣብቆለት፤ ፍረታታ ጾሚቐ ንዝጸምኦም ጽምኦም ከርውሎም’የ፡፡ ነዚ ኩሉ ንምግባር ዘብቅዓኒ ሓይሊ፤ ኣብ ውሽጦም እነብር ብምኳነይ እዩ፡፡ እዚ ንኸይገብር ዕድለይ ኣሲራ ትሕዘኒ እንተኮይና […]

Rate this:

ሕጽበት ሓንጎል   ብበየነ ሃይለ  ካብ ዓዲ ጣልያን

ሕጽበት ሓንጎል   ብበየነ ሃይለ  ካብ ዓዲ ጣልያን ነዚ ቃል እዚ ሕጂ ኣብ’ዚ ዘሎኹዎን ከም’ዚ ዘሎኹዎን ትርጉሙ ካብ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ መጠናዊ ርድኢት ረኺበ ከስተንትኖ እንከሎኹ፣ኣብ መቐለ ትግራይ ዘሕለፍኩዎን ግዜ ክድምስሶ ዘይኽእልን ጽንኩር ሀይወተይ ኣዘኻኺሩን ቁስለይ ጎዲኡን እዩ ዘበራብረኒ። ኣብ’ዘን ዓመታት እዚአን ነተን ሰለስተ ኣዋርሕ ብፍላይ ነተን ኣብ መግረፍትን ምርመራን […]

Rate this:

“ዘመነ ፉል”- ዛንታ ጠዓመ ገብሩን ዓዲ ሃገራይን ብዓወት መንግስትኣብ

“ዘመነ ፉል”- ዛንታ ጠዓመ ገብሩን ዓዲ ሃገራይን    ብዓወት መንግስትኣብ ምስ ጠዓመ ገብሩ ኣብ ናኩማት ኢና ንፋለጥ። ናኩማት: ኣብ ካምፓላ እትርከብ ኤርትራውያን ዘዘውትርዋ ፍልጥቲ ሾፒንግ ሞል እያ። ንመብዛሕቱ ኤርትራዊ፡ ጠዓመ ገብሩ፡ መስተርሆት ዝስማ ጸላም ቦርስኡ ተሓንጊጡ፡ ቦዳ ቦዳ ተወጢሑ፡ ምልእቲ ካምፓላ ክወናጨፍ ዝውዕል ንፋስ እዩ። ኣብ ኩሉ ኣሎ፡ […]

Rate this: