ፈጠራዊ ኣተሓሳስባ ብ Ghirmay Abraham

ፈጠራዊ ኣተሓሳስባ ብ Ghirmay Abraham     ፈጠራዊ ኣተሓሳስባ፡ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰብ ውልቃዊ ደረጃ ዘዕብን ናብ ዘይተበጽሐ ክውንነት ወይ ንዓለም ብኻልእ ሸነኽ (ዘይተለምደ) ኣጠማምታ ንኽንርእያ ዝሕግዝን ጥበባዊ ክእለት’ዩ። ዋላ’ኳ ኣብዚ እዋን’ዚ ኵሉ ሰብ ምስ ፈጠራዊ ዓቕሙ ከም ዝውለድ እተረጋገጸ እንተዀነ፡ ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን፡ ፈጠራ ምስ ስነ-ጥበበኛታት፡ ሙዚቀኛታትን ተመራመርቲ […]

Rate this:

ዓቕሊ ጽበት ዝፈጠሮ ፈተነታት፡ ምጥራዝ ኤርትራውያን ካብ እስራኤል!

ዓቕሊ ጽበት ዝፈጠሮ ፈተነታት፡ ምጥራዝ ኤርትራውያን ካብ እስራኤል!      ካብ ዕለት ሓደ ናይ ወርሒ ክልተ 2018፡ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስደተኛ፡ ቪዛ ከሐድስ ናብ ክፍሊ ኢመግረሽን ምስ ከደ፡ ክልተ ምርጫታት ክወሃብ ከም ዘለዎ መንግስቲ እስራኤል ወሲኑ ኣሎ፡፡ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ክርክርን ክትዕን፡ ብዕለት 3 ናይ ወርሒ ጥሪ 2018 ዝሓለፈ ውሳነ፡ […]

Rate this:

ንቃላትካ ክብሪ ኣይትኽልኣዮም! ብዓወት ገብረትንሳኤ

ንቃላትካ ክብሪ ኣይትኽልኣዮም!!  ብዓወት ገብረትንሳኤ      ብዛዕባ ዕምቆት ግንዛበ ንባብ ስምዒት ልቢ ጥልቕ ዝበለ ግንዛበ እንተሊና፡ ኣብቲ ቅጡብ ቃላት ግዙፍ መልእኽቲ ‘ዩ ዝብህግ። ንእዝኒ ግና ጫውጫውታን ዓውታ ድምጽን ‘ዩ ዝብርሆ! ልቢ ግና መዛኒ ‘ዩ። ማዕረ ዕምቆቱ ዝጠልቕ ዜማዊ ሕሹኽታን ብጥበብ ዝተቐብኡ ሙኡዛት ኣበሃህላታትን ይናፍቕ። ከምቲ ንጎረሮ ዘይ […]

Rate this:

ክርክር  ሓጺር ዛንታ  ብሙሉእብርሃን ሃብተገብርኤል  

                   ክርክር   ሓጺር ዛንታ   ብሙሉእብርሃን ሃብተገብርኤል   “ገንዘብ መሰረታዊ ነገር’ዩ።” “ንዓይ ግና ኣይኮነን።” “እስከ ብዘይ ገንዘብ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ?” “ንስኻ’ኸ ብገንዘብ እንታይ ክትገብር ትኽእል?” “ቱሩስት ኮይነ ናብ ጠፈር ምኸድኩ።” “ንህይወት ደቂ ሰብ፡ ጠፈር’ዶ ይምችእ ዋላስ እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት?” “ብርግጽ […]

Rate this:

ኵሉ ካብ ግዜኻ’ዩ Bokre Gebreyesus

ኵሉ ካብ ግዜኻ’ዩ ብቦኹረገብረየሱስ ቢራ ደስ እንክብለኒ እግረይ ዝሰብረሉ ባር’ዩ። ምስ ኣእዕሩኸይ ይዅን በይነይ፣ ዝለመድኩዎ ገዛ። ኣሳሰይትን ሰብ ገዛን ንማንም ተጠቃሚ ምቹኣትን ምቕሉላትን’ዮም። ሰኺሩ ዝስዕስዕን ዝስሕቕን’ምበር ዝበኣስ ወይ ዘዕገርግር የሎን። ሳሕቲ ምስ ዘጋጥም ድማ ንረበሽቲ ሓሓኒቑ ዘውጽእ ብርቱዕ ዘብዐኛ’ሎ። ንዕኡ ዝደፍሮ እንተ’ሎ፣ ጕስጢ ወይ ሓመድ ዝናፈቐ ጥራይ እዩ ክኸውን […]

Rate this: