ንቃላትካ ክብሪ ኣይትኽልኣዮም! ብዓወት ገብረትንሳኤ

ንቃላትካ ክብሪ ኣይትኽልኣዮም!!  ብዓወት ገብረትንሳኤ      ብዛዕባ ዕምቆት ግንዛበ ንባብ ስምዒት ልቢ ጥልቕ ዝበለ ግንዛበ እንተሊና፡ ኣብቲ ቅጡብ ቃላት ግዙፍ መልእኽቲ ‘ዩ ዝብህግ። ንእዝኒ ግና ጫውጫውታን ዓውታ ድምጽን ‘ዩ ዝብርሆ! ልቢ ግና መዛኒ ‘ዩ። ማዕረ ዕምቆቱ ዝጠልቕ ዜማዊ ሕሹኽታን ብጥበብ ዝተቐብኡ ሙኡዛት ኣበሃህላታትን ይናፍቕ። ከምቲ ንጎረሮ ዘይ […]

Rate this:

ክርክር  ሓጺር ዛንታ  ብሙሉእብርሃን ሃብተገብርኤል  

                   ክርክር   ሓጺር ዛንታ   ብሙሉእብርሃን ሃብተገብርኤል   “ገንዘብ መሰረታዊ ነገር’ዩ።” “ንዓይ ግና ኣይኮነን።” “እስከ ብዘይ ገንዘብ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ?” “ንስኻ’ኸ ብገንዘብ እንታይ ክትገብር ትኽእል?” “ቱሩስት ኮይነ ናብ ጠፈር ምኸድኩ።” “ንህይወት ደቂ ሰብ፡ ጠፈር’ዶ ይምችእ ዋላስ እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት?” “ብርግጽ […]

Rate this:

ኵሉ ካብ ግዜኻ’ዩ Bokre Gebreyesus

ኵሉ ካብ ግዜኻ’ዩ ብቦኹረገብረየሱስ ቢራ ደስ እንክብለኒ እግረይ ዝሰብረሉ ባር’ዩ። ምስ ኣእዕሩኸይ ይዅን በይነይ፣ ዝለመድኩዎ ገዛ። ኣሳሰይትን ሰብ ገዛን ንማንም ተጠቃሚ ምቹኣትን ምቕሉላትን’ዮም። ሰኺሩ ዝስዕስዕን ዝስሕቕን’ምበር ዝበኣስ ወይ ዘዕገርግር የሎን። ሳሕቲ ምስ ዘጋጥም ድማ ንረበሽቲ ሓሓኒቑ ዘውጽእ ብርቱዕ ዘብዐኛ’ሎ። ንዕኡ ዝደፍሮ እንተ’ሎ፣ ጕስጢ ወይ ሓመድ ዝናፈቐ ጥራይ እዩ ክኸውን […]

Rate this:

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ ሓይሊ ሕያውነት ኣብ ውሽጢ ልበይ ምስ ተዘርአ ነቲ ሰዊት ስርናይ ዓጺደ፣ ኣርኒበን ኣሲረን ንዝጠመዮም ክህቦም’የ፡፡ ነብሰይ ተኽሊ ወይኒ ምስ ኣብቆለት፤ ፍረታታ ጾሚቐ ንዝጸምኦም ጽምኦም ከርውሎም’የ፡፡ ነዚ ኩሉ ንምግባር ዘብቅዓኒ ሓይሊ፤ ኣብ ውሽጦም እነብር ብምኳነይ እዩ፡፡ […]

Rate this:

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሰይን ዝነበሩ ሰባት፡ ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኑኦም ብምድናቕ፡ እንቋዕ ኣብ ዘመነ’ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና! ቢሎም ከምዝኾዕርዑን፡ ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር። እቲ ጀጋኑ ዘስተንፈዎ ኣየር ስለዘስተንፈሱ፣ እቲ ጅጋኑ ዝረገጹዎ መሬት ስለዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋኑኦም ከም ዝኾኑ ኴይኑ ይስምዖም። ጅግንነት ኣዝዩ […]

Rate this: